האתר יעסוק באיסוף, העלאה,שיתוף, ודיונים בתחום חשמל

ארכיון עבור אוגוסט, 2012

המקום לשתף ידע בתחום החשמל

האתר נולד כמחווה לכל העוסקים בתחום החשמל שרוצים לשתף ידע וללמוד.

חשמל, אחד מכוחות הטבע. כידוע לנו כיום, החשמל הוא אחד מביטוייו של הכוח האלקטרומגנטי, שהוא אחד מארבעת כוחות היסוד של הטבע.

ענן תגיות